Які особливості вирощування пивоварного ячменю

Джерело:  AgroTimes
пивоварный ячмень

Вирощування ярого ячменю на пивоварні цілі вимагає чіткого дотримання технології, щоб отримати зерно відповідної якості, пише журнал The Ukrainian Farmer.

Основні вимоги до пивоварного зерна ячменю такі:

  • уміст білка – 9-11%;
  • уміст крохмалю – 60-70%;
  • уміст безазотистих екстрактивних речовин – 78-82%;
  • розмір зерен понад 2,5 мм – 85%;
  • плівчастість зерна – 7-10%;
  • здатність до проростання – 96%.

Великий вплив на формування пивоварних якостей у вирощуванні ячменю мають умови зовнішнього середовища. Формуванню якісного, придатного для виробництва солоду зерна ячменю сприяють такі чинники:

  • відсутність різких добових і сезонних перепадів температур та вологості повітря впродовж вегетації;
  • відсутність повітряної та ґрунтової посухи, а також спекотних явищ у літній період;
  • ґрунти з хорошими агрохімічними й агрофізичними властивостями: чорноземи, сірі лісові опідзолені, дерново-карбонатні легко- та середньосуглинкового механічного складу.

З огляду на сказане вище оптимальною зоною для вирощування пивоварного ячменю є Лісостеп, особливо західний. Потенційна здатність формувати ті чи інші властивості зерна для пивоваріння і не тільки закладається на етапі створення сорту, відповідно, контролюється генетично.

Тому основою вирощування ячменю на пивоварні цілі є сорт, який офіційно визнано і занесено до відповідного Державного реєстру.

Позначки:

У Вас виникли додаткові запитання?
Будемо раді допомогти!