КВЕД 2010. Классификатор видов экономической деятельности Украины

НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДК 009:2010

Чинний від 01.01.2012 р.

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державного комітету України
з питань технічного регулювання та споживчої політики
від 29 листопада 2010 року N 530

Код Назва NACE
(Rev. 1.1)
ISIC
(Rev. 4)
A СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО A
01 Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг 01
01.1 Вирощування однорічних і дворічних культур 011
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 01.11* 0111
01.12* 0111
01.12 Вирощування рису 01.11* 0112
01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів 01.11* 0113
01.12* 0113
01.14 Вирощування цукрової тростини 01.11* 0114
01.15 Вирощування тютюну 01.11* 0115
01.16 Вирощування прядивних культур 01.11* 0116
01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур 01.11* 0119
01.12* 0119
01.2 Вирощування багаторічних культур 012
01.21 Вирощування винограду 01.13* 0121
01.22 Вирощування тропічних і субтропічних фруктів 01.13* 0122
01.23 Вирощування цитрусових 01.13* 0123
01.24 Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів 01.13* 0124
01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників 01.12* 0125
01.13* 0125
01.26 Вирощування олійних плодів 01.11* 0126
01.13* 0126
01.27 Вирощування культур для виробництва напоїв 01.13* 0127
01.28 Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур 01.11* 0128
01.12* 0128
01.13* 0128
01.29 Вирощування інших багаторічних культур 01.11* 0129
02.01* 0129
01.3 Відтворення рослин 013
01.30 Відтворення рослин 01.12* 0130
01.4 Тваринництво 014
01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід 01.21* 0141*
01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів 01.21* 0141*
01.43 Розведення коней та інших тварин родини конячих 01.22* 0142
01.44 Розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих 01.25* 0143
01.45 Розведення овець і кіз 01.22* 0144
01.46 Розведення свиней 01.23* 0145
01.47 Розведення свійської птиці 01.24* 0146
01.49 Розведення інших тварин 01.22* 0149
01.25* 0149
01.5 Змішане сільське господарство 015
01.50 Змішане сільське господарство 01.30 0150
01.6 Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність 016
01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві 01.41* 0161
01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві 01.42 0162
92.72* 0162
01.63 Післяурожайна діяльність 01.11* 0163
01.13* 0163
01.41* 0163
01.64 Оброблення насіння для відтворення 01.11* 0164
01.12* 0164
01.13* 0164
01.41* 0164
01.7 Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг 017
01.70 Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг 01.50* 0170
02 Лісове господарство та лісозаготівлі 02
02.1 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 021
02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 01.12* 0210
02.01* 0210
02.2 Лісозаготівлі 022
02.20 Лісозаготівлі 02.01* 0220
02.3 Збирання дикорослих недеревних продуктів 023
02.30 Збирання дикорослих недеревних продуктів 01.12* 0230
01.13* 0230
02.01* 0230
02.4 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 024
02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 02.02 0240
74.14* 0240
03 Рибне господарство 03
03.1 Рибальство 031
03.11 Морське рибальство 05.01* 0311
03.12 Прісноводне рибальство 05.01* 0312
03.2 Рибництво (аквакультура) 032
03.21 Морське рибництво (аквакультура) 05.02* 0321
03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура) 01.25* 0322
05.02* 0322
B ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР’ЄРІВ B
05 Добування кам’яного та бурого вугілля 05
05.1 Добування кам’яного вугілля 051
05.10 Добування кам’яного вугілля 10.10* 0510
05.2 Добування бурого вугілля 052
05.20 Добування бурого вугілля 10.20* 0520
06 Добування сирої нафти та природного газу 06
06.1 Добування сирої нафти 061
06.10 Добування сирої нафти 11.10* 0610
06.2 Добування природного газу 062
06.20 Добування природного газу 11.10* 0620
07 Добування металевих руд 07
07.1 Добування залізних руд 071
07.10 Добування залізних руд 13.10* 0710
07.2 Добування руд кольорових металів 072
07.21 Добування уранових і торієвих руд 12.00* 0721
07.29 Добування руд інших кольорових металів 13.20* 0729
08 Добування інших корисних копалин і розроблення кар’єрів 08
08.1 Добування каменю, піску та глини 081
08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю 14.11* 0810*
14.12* 0810*
14.13* 0810*
08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну 14.21* 0810*
14.22* 0810*
08.9 Добування корисних копалин та розроблення кар’єрів, н. в. і. у. 089
08.91 Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив 14.30* 0891
08.92 Добування торфу 10.30* 0892
08.93 Добування солі 14.40* 0893
08.99 Добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів, н. в. і. у. 14.50* 0899
09 Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар’єрів 09
09.1 Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу 091
09.10 Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу 11.10* 0910
11.20 0910
09.9 Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар’єрів 099
09.90 Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар’єрів 10.10* 0990
10.20* 0990
10.30* 0990
12.00* 0990
13.10* 0990
13.20* 0990
14.11* 0990
14.12* 0990
14.13* 0990
14.21* 0990
14.22* 0990
14.30* 0990
14.40* 0990
14.50* 0990
C ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ C
10 Виробництво харчових продуктів 10
10.1 Виробництво м’яса та м’ясних продуктів 101
10.11 Виробництво м’яса 15.11 1010*
15.12* 1010*
10.12 Виробництво м’яса свійської птиці 15.12* 1010*
10.13 Виробництво м’ясних продуктів 15.13* 1010*
10.2 Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків 102
10.20 Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків 15.20* 1020
10.3 Перероблення та консервування фруктів і овочів 103
10.31 Перероблення та консервування картоплі 15.31 1030*
10.32 Виробництво фруктових і овочевих соків 15.32 1030*
10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів 01.41* 1030*
15.33* 1030*
51.31* 1030*
10.4 Виробництво олії та тваринних жирів 104
10.41 Виробництво олії та тваринних жирів 01.13* 1040*
15.41 1040*
15.42 1040*
10.42 Виробництво маргарину і подібних харчових жирів 15.43 1040*
10.5 Виробництво молочних продуктів 105
10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру 15.51 1050*
10.52 Виробництво морозива 15.52 1050*
10.6 Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів 106
10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості 15.61 1061
10.62 Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів 15.62* 1062
10.7 Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів 107*
10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання 15.81* 1071*
10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання 15.82 1071*
10.73 Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів 15.85* 1074
10.8 Виробництво інших харчових продуктів 107*
10.81 Виробництво цукру 15.83 1072
10.82 Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів 15.84 1073
10.83 Виробництво чаю та кави 15.86 1079*
10.84 Виробництво прянощів і приправ 14.40* 1079*
15.87 1079*
10.85 Виробництво готової їжі та страв 15.13* 1075
15.20* 1075
15.33* 1075
15.81* 1075
15.85* 1075
10.86 Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів 15.88 1079*
10.89 Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань 15.13* 1079*
15.62* 1079*
15.81* 1079*
15.89 1079*
10.9 Виробництво готових кормів для тварин 108
10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах 15.71 1080*
10.92 Виробництво готових кормів для домашніх тварин 15.72 1080*
11 Виробництво напоїв 11
11.0 Виробництво напоїв 110
11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв 15.91 1101
15.92* 1101
51.34* 1101
11.02 Виробництво виноградних вин 01.13* 1102*
15.93 1102*
51.34* 1102*
11.03 Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин 15.94 1102*
11.04 Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів 15.95 1102*
11.05 Виробництво пива 15.96 1103*
11.06 Виробництво солоду 15.97 1103*
11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки 15.98 1104
12 Виробництво тютюнових виробів

У Вас возникли дополнительные вопросы?
Будем рады помочь!